ORIENTERING- OCH SERVICERITNING BRANDLARM


Enligt lag skall det finnas orientering- och servicesritningar där ett automatiskt brandlarm är installerat. Orienteringsritningen hjälper räddningstjänsten att snabbt lokalisera vart i byggnaden larmet har utlösts och hur man på bästa sätt tar sig fram till det drabbade området. Vid en brand räknas varje sekund och det är därför viktigt att ritningarna är så korrekta och tydliga som möjligt.


Vi hjälper er att ta fram orientering- och serviceritningar enligt gällande regelverk SBF 1021:3


Vi hjälper er även med att komplettera, revidera och utöka befintliga ritningar.