UTRYMNINGSPLAN

Utrymningsplaner skall finnas i alla offentliga byggnader där det kan förekomma besökare.

En utrymningsplan fyller flera funktioner. Den skall ge lätta och tydliga instruktioner om hur man på snabbast sätt utrymmer byggnaden men också informera om hur man skall bete sig vid en nödsituation.


Vi levererar utrymningsplaner med standardiserade symboler och utformning enligt Svensk Standard SS 2875:2019 för att din utrymningsplan skall uppfylla dagens krav på en utrymningsplan.


Vi hjälper er även med att komplettera, revidera och utöka befintliga utrymningsplaner