INSATSPLAN

Att ha tillgång till en insatsplan kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten skall kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats vid bränder eller annan fara.

En insatsplan innehåller information och ritningar om t ex. särskilda risker, särskild skyddsvärd egendom, bästa angreppsvägar mm.

Insatsplanen är till för att underlätta en räddningsinsats och minimera skadorna.


Vi hjälper er att upprätta insatsplaner och anpassar design och layout efter era önskemål.


Vi hjälper er även med att komplettera, revidera och utöka befintliga insatsplaner